Το 2ο Γ. Λ. Λύκειο ιδρύθηκε το 1945 με την επωνυμία « Γυμνάσιο Θηλέων Δράμας».

Επειδή δεν υπήρχε διδακτήριο , το σχολείο στεγάστηκε στο διδακτήριο του Γυμνασίου Αρρένων. Συγκεκριμένα στο διδακτήριο του Γυμνασίου Αρρένων  λειτουργούσε το πρωί  8-2 το Γυμνάσιο Αρρένων και το απόγευμα  2-7 το Γυμνάσιο Θηλέων.

Ορισμένες τάξεις του σχολείου στεγάστηκαν στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το οικείο διδακτήριο και όπου τότε στεγαζόταν το «Προσφυγικό Νοσοκομείο Δράμας». Η μετεγκατάσταση του Νοσοκομείου σε νέο κτίριο  το 1958 απελευθέρωσε το παλαιό οίκημα, η χρήση του οποίου παρεχωρήθη από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, με την απόφαση   ΝΙΑ 13596/15134/27/12/1958  για μια 15ετία προς χρήση στο Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής με ημερομηνία 10/10/1959, παρελήφθησαν από τον Γυμνασιάρχη κ. Ιωάννη Γιαγτζόγλου 5 ισόγεια κτίρια, τα οποία χρησιμοποιούσε το Νοσοκομείο ως Παθολογική, Χειρουργική κλινική, Νεκροτομείο, Γραφεία Διαχειρίσεως και Θυρωρείο, καθώς και τον αυλόγυρο του Γεν. Νοσοκομείου εκτάσεως 28.800 m2.

 Όπως αναφέρεται « τα κτίρια τυγχάνουσι ισόγεια, κατασκευασμένα εκ τοιχοποιίας οπτοπλίνθων και ξύλινων κεραμοσκεπών στεγών, μη διαθετόντων  ουδενός ενδιαφέροντος είτε από απόψεως κατασκευής είτε από απόψεως χρησιμότητας». Η παράδοση τω κτιρίων έγινε από τον Διαχειριστή- Γραμματέα του Νοσοκομείου Δράμας κ. Β. Παπαδόπουλο.

Τα παραπάνω κτίσματα κτίσθηκαν κατά τις περιόδους 1923 (δύο από αυτά) και 1936 (τα υπόλοιπα) και χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την περίθαλψη προσφύγων και μετά ως κρατικό Νοσοκομείο. Στα κτίρια αυτά εγκαταστάθηκε το Γυμνάσιο Θηλέων στις 10/10 1959, αφού έγινε επισκευή και αναμόρφωσή τους.

 Για τον σκοπό αυτό δόθηκαν 400.000 δρχ., εκ μέρους του Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων και 40.000 δρχ., εκ μέρους του Νομικού Ταμείου Δράμας.

Με έγγραφο του Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 43539-8/5/1962) προς το Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας (Δ/νση αποκατάστασης προσφύγων) ζητήθηκε η οριστική παραχώρηση του οικοπέδου, με σκοπό να γίνει ανέγερση νέου διδακτηρίου.

Το Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας δήλωσε ότι είναι αναρμόδιο γιατί δεν είχε τίτλους κυριότητας. Από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο ήταν δημόσιο κτήμα προερχόμενο εξ’ απαλλοτριώσεως, ένα τμήμα του οποίου 29.000 τ.μ. δόθηκε για ανέγερση του Προσφυγικού Νοσοκομείου.

Έτσι έγινε η οριστική μεταβίβαση του οικοπέδου εκτάσεως 22.127 τ.μ. προς το Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων (Οργ. Σχολ. Κτιρίων), για να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου.

Η οριστική παραχώρηση έγινε από το Υπ. Οικονομικών ως εγνώρισε  στον έφορο Δράμας  με το έγγραφο Δ/11852/4073/4-1-64.

Το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής υπογράφεται από τον Γυμνασιάρχη κ. Αθανάσιο Σιούρα  και τον Οικονομικό έφορο Δράμας Σ. Περπατάρη, με ημερομηνία 30/1/1964.

2ο Γενικό Λύκειο Δράμας
Δημητρίου Γούναρη 11
66100 Δράμα
Τηλέφωνο: 2521032668
 Φαξ: 2521033678
Mail: mail@2lyk- dramas.dra.sch.gr

Θερμές ευχαριστίες

Υλικό από: http://2lyk-dramas.dra.sch.gr/school.htm